"Enter"a basıp içeriğe geçin

Görünmezi Görmek

Okuma Süresi: 5 dakika

Doğadaki canlılar hakkında gün geçtikçe şaşırtıcı “harika” özellikler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu harika özelliklerden biri de arıların şaşırtıcı görüş yeteneği. Arılar mor ötesi ışı görebilecek gözlere sahiptirler, hatta polzarize ışığıda algılayabilirler. Bu özelliklerin bir santimetreden biraz büyük bir canlıda olması sıra dışı bir durum gibi görünüyor olabilir ama aslında birçok canlıda mor ötesi ve polarize görüş yeteneği bulunur. Aslında daha sıra dışı olan, bu dalga boyunda görebilen bir çift gözle çiçeklere bakıldığında ortaya çıkan yönlendirici işaretler.

Bu işaretler adeta birer iniş pisti gibidir ve ancak yukarıdan gelen bir canlının bu hedefleri farketmesini isteyen bir “Bilinç” tarafından var edilmiş olabilir. Çünkü ilk bakışta dahi anlaşılabilen bu hayati avantaj, bir gram bile gelmeyen bir böcek yada gözleri kulakları olmayan bir bitki tarafından tasarlanamaz.

Yönlendirme / Bilinç İlişkisi

Geniş bir araziye yüksekçe bir yerden bakıyorsunuz ve ileride OK işaretleriyle “adeta” yön tarif eden bir yapı gördünüz. Bu durumda aşikar bir şekilde bilinçli bir varlığın, civarlarda olma ihtimali olan başka bireylerin, doğru yönü bulabilmeleri için bu işaretleri bıraktığını düşünürsünüz. Hatta bu konuda tartışmasız bir şekilde kesin bir kanaatiniz oluşur. İşte çiçekler ile arılar arasında bunun gibi bir ilişki vardır. Ancak bu noktada çiçekte bu işaretleri var eden “Bilinç”, ne arılar, ne de çiçeğin kendisidir.

Araştırmalara Öncü Olan Sorular

Bilim adamları bu konuyu araştırmadan önce şu soruları sordular:

 • Arılar çiçekleri nasıl buluyorlar?
 • Çiçekler arıları nasıl buluyorlar?
 • Arılar çiçekleri nasıl görüyorlar?

Çiçek Yapraklarındaki İşaretler

Arıların çiçekleri tespit edebilmesi, nektar kaynağını hedefleyebilmeleri çok önemli bir şarta bağlıdır. Çiçekler dışarıdan bakıldığında “normal” yada “uyumlu” renklere sahipmiş gibi görünürler ancak farklı dalga boyundan aynı çiçeğe bakıldığında şaşırtıcı renk ve desenlere sahip oldukları ortaya çıkar.

Arılar binlerce ayrı bölümden oluşan hassas (petek) gözlere sahiptir. Bu gözler bizlerin görebildiği dalga boyunun ötesinde, bizim göremediğimiz ultraviyole ışığı da görebilirler. (1)

İki iri göz yaklaşık 6900 ayrı bölme içerir. Bu bölmeler gayet düzenli bir şekilde sıralanmışlardır ve harekete karşı oldukça duyarlıdırlar Arı gözü saniyenin 1/300 aralığında ki hareketi algılayabilirken, insan gözünde bu oran 1/50 dir. (7)

Eğer bizlerde arılar gibi ultraviyole ışığı görebilseydik, çiçekler bize şöyle görünecekti.

İnsan gözünün gördüğü.
Arıların gördüğü.

Çiçekler ve Arıların Birbirine Olan Bağımlılığı

Çiçekler arılar için adeta ölüm kalım meselesi gibidir. Arılar için bir çiçeği görebilmek yaşamlarını devam ettirebilmesi açısından çok önemlidir. Yukarıdaki resim (“arıların gördüğü” isimli resim) aslında bizim için özel olarak renklendirilmiş durumdadır. Konunun bizim açımızdan daha iyi anlaşılabilmesi açısında, görebildiğimiz renklerle özel olarak renklendirilmiştir. Çünkü aşağıda farklı örneklerini paylaştığımız bu görüntülerdeki (arıların gördükleri gerçek) renkleri bizler hiç bir zaman göremeyeceğiz Hatta bu renkleri isimlendiremiyoruz bile.. Bilim adamları bu dalga boyu için sadece “mor ötesi” ifadesini kullanabiliyorlar. (2)

Sol tarafta bizim gördüğümüz / sağ tarafta arıların gördüğü

Polarize Işık ve Arı

Tıpkı polenleyici diğer böcekler gibi arıların da gözlerinde gökyüzündeki polarizasyon şekillerini “görebilen”, hassas bir alan bulunur. Polenleyici böceklerin yön tespit etmek, yumurtalarını bırakmak ve besin aramak gibi amaçlarla sahip oldukları bu yeteneği kullandıkları zaten biliniyordu. Ancak arıların bu özelliği yeni keşfedildi.

Arılarda polarize ışığı algılayan bölge

Batı Avusturalya Üniversitesi, Bristol Biyoloji Bilimleri ve Hayvan Biyolojisi bölümünden Prof. Julian Partridge ve çalışma arkadaşları bombus (Bombus terrestris) arılarının çiçeklerdeki polarizasyon şekillerini öğrenerek besinlere ulaşabildiklerini ortaya koydu.

Çiçeklerin döllenmesinde Bombus arılarının önemi çok büyüktür. Bombusların diğer arılara göre daha tüylü olan vücutlarındaki tüycükler mikroskobik çengellerle kaplıdır. Bu çengeller, arı çiçeğin etrafında dolaştıkça yapışan polen tanelerini toplamasını kolaylaştırır. Bombus daha sonra orta bacakları ile polenleri sepetçiğine boşaltarak depolar.(8)

Bombus Arısı

Çiçek türlerinin yaklaşık yüzde 53’ünün polarizasyon şekilleri, arının gözündeki polarizasyona hassas alanın görüp algılayabileceği konumdadır. Yaprakları aşağıya dönük çiçeklerden yansıyan ışık, gökyüzünün polarizasyon desenleriyle zıtlık oluşturur. Böylece arılar çiçeklerin yerini tespit ederler. (9)

Prof. Partridge bu olağanüstü özel yeteneği şöyle açıklıyor;

“bitkinin varlığı, büyük ölçüde polenleyici canlıların ”çiçekleri doğru ayırt etme” yeteneklerine bağlıdır. Arılar çiçekleri  tanıyabilmek için çok sayıda işaret kullanır. Bunlar renk, şekil, doku, belirli kimyasal bileşenler ve sıcaklık gibi faktörlerdir. Yakın zamanda yapılan araştırmalar çiçeklerdeki nem oranı ve elektriksel alanların da çiçeklerin ayırt edilmesinde böcekler tarafından kullanıldığını belirledi. Arılar – (eksi) yükle yüklüdürler, bitkiler, dolayısıyla polenler ise + (artı) yük ile yüklüdürler, arıların elektriksel olarak ta polenleri aynı elektriklenen tarağın kağıt parçaçıklarını çekmesi gibi üzerine çeker ve polenlenmeyi hızlandırır. 

Tarak ve elektrostatik etki

Bu nedenle bir bitkinin birçok farklı sinyal göndermesi polenleme yapan canlıları o yöne çekmekte büyük bir avantajdır. Bulgularımıza göre polarizasyon görme yeteneği arılara da çiçeklerle ilgili ek bilgiler sağlamaktadır.” (8)

Fosil Kayıtlarındaki İlginç Detay

Yapılan paleontolojik araştırmalara göre ilk çiçek açan bitki fosili 130 milyon yıl öncesine dayanır.

Günümüz İspanyasında bulunmuş 130 milyon yıllık çiçek açan bir bitki fosili

Arıların ortaya çıkışı da yaklaşık 130 milyon yıl önceye dayanıyor. (5)

Amber içinde korunmuş, 100 milyon yıllık bir arı fosili. Myanmar’ın Hukawng Vadisi’nde bir madende bulundu.(6)

Bu iki canlı ortaya çıkışıyla ilgili bilimsel araştırmaların gösterdiği tarihleri ve iki ayrı fosil örneğini paylaşmamızın sebebi, iki canlının da aynı dönemde ortaya çıkmasının “tesadüf” olamayacağı aşikardır. Çiçekler için tozlaşma ne derece önemliyse, arılar içinde polen ve nektar o derece önemlidir.

Şimdi “Görünmezi görmek” konusuna gelelim. Darwinist ideolojiye göre sıklıkla tekrar edilegelen “muhtemelen şöyle olmuş olmalı”, “en karanlık nokta”, “çok gizemli” yada “kökenini bilmiyoruz” gibi muğlak ifadeleri bir kenara bırakacak olursak, çiçek açan bitkilerin yaşamı, böceklerin, özellikle arıların yaşamını devam ettirebilmesi açısından çok özel bir öneme sahiptir.

Sonuç

Son derece karmaşık fizik ve kimyasal formüllerle açıklanabilecek hayranlık uyandıran bu özel yetenekler bu canlılara yaratıldıkları andan itibaren ilham edilmek zorundadır. Canlıları, evrim teorisinin iddia ettiği tesadüfi süreçleri temel alan “kaotik” mekanizmalar (yada orman kanunları) değil, yer, gök ve ikisi arasındakilerin tek Sahibi olan yüce Allah yaratmıştır.

O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.

Haşr Suresi, 24


Biyoloji, fizik, kimya, matematik, paleontoloji tüm bunlar bilimdir ama “tesadüfen oldu” diyen “evrim teorisi” bilim değildir. ???


Kaynaklar:

 1. https://sites.google.com/site/sherrymathematics/home/table-of-contents/our-eyes-are-terrible-at-seeing?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
 2. https://www.quora.com/What-would-the-benefits-be-of-being-able-to-see-more-of-the-electromagnetic-spectrum-with-the-naked-eye
 3. https://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140605141717.htm
 4. https://phys.org/news/2014-06-polarization-patterns-bees-food.html
 5. https://www.scientificamerican.com/article/the-beguiling-history-of-bees-excerpt/
 6. https://news.nationalgeographic.com/news/2006/10/061025-oldest-bee.html
 7. https://www.sweetreehoney.co.nz/More+Info/The+Buzz+Blog/x_post/how-many-eyes-does-a-bee-have-00017.html
 8. David Attenborough, The Trials of Life, s. 59
 9. http://harunyahya.org/tr/Makaleler/187578/arilar-%E2%80%9Cpolarize-isigi-gorme%E2%80%9D-yeteneklerini
  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.