"Enter"a basıp içeriğe geçin

“Kitap Ehli” ve İslam Dini

Okuma Süresi: 6 dakika

Kutsal kitabımız, Kuran-ı Kerim’ de bazı ayetlerde Hristiyan ve Museviler için “Kitap Ehli” ifadesi geçmektedir. Günümüzde belki de bir çok insanın habersiz olduğu “Kitap Ehli” konusu hakkında bir kaç önemli detaya değinmek istedik.

Yahudiler ve Hristiyanlar yani kendilerine kitap gönderilen peygamberleri seven, bu dine göre yaşam süren insanlar için “Kitap Ehli” denilmektedir. Yüce kitabımız Kuran’da bu kişilerle dostça yaşamamız tavsiye edilir. ancak şu günlerde maalesef bu sevgi temennileri yerine nefret söylemleri tırmanışta. Müslüman kelimesi, Müslim kelimesinin çoğuludur, Müslim ise Allah’a inanan (yada Allah’a teslim olmuş) kimse demektir. Bu doğrultuda düşünüldüğünde Allah’a inanan, teslim olmuş tüm insanlar aslında Müslümandır diyebiliriz, Hristiyanlar, İsevi Müslüman, dindar Yahudiler de Musevi Müslümanlardır.

Ey iman edenler, hepiniz topluca “barış ve güvenliğe (Silm’e, İslam’a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.
Bakara Suresi, 208

İleride bizler tüm Müslümanlar olarak bu nefret tuzağına nasıl düştük dememek için şimdiden bilgimizi arttırmalı, kalplerimizde nefrete değil, sevginin yer etmesi için gayret etmeliyiz. İşte bu bilgi, kolaylık dini olan İslamın inanç esaslarının anlatıldığı kutsal kitabımız Kuran-ı Kerimde çok açık bir şekilde 1400 yıl önce açıklanmıştır.

Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz; maruf (iyi ve İslam’a uygun) olanı emreder, münker olandan sakındırır ve Allah’a iman edersiniz.
Al-i İmran Suresi, 110

Peygamberimizin (sav) Söylediği İddia Edilen İftira: “Gargat Ağacı Efsanesi” (1)

“Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek ‘Ya Müslim! Ey Allah (c.c.) kulu! Gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır.’ diyecek. Sadece ‘gargat’ ağacı bunu söylemeyecek çünkü o Yahudi ağacıdır.”

Sahih Muslim, Book 41, Hadith 6985

Peygamber soyundan gelen bir kişiyi, “ağaç yada taş söyledi” gibi anlamsız bir gerekçeyle (Kuran’ a zır bir düşünce olmasına rağmen) üstelik adeta “dini bir görev” gibi kolayca öldürülmesini akıl dışı bir hareket gibi görüyor olabilirsiniz. Ancak bu sahte iftira Müslüman Arap coğrafyasında oldukça yaygın bir inanıştır.

Akılcı, Kuran’a göre yaşayan bir insan Gargat Ağacı efsanesinin peygamberimize atılmış bir iftira olduğunu hemen anlayacaktır. Şöyleki eğer bir hadis Allah sözü olan Kuran-ı Kerim ile çelişiyor ise sahtedir, müslümanların bu sahte hadisleri dikkate almamaları gerekir.

Eğer o, Bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı. Muhakkak onun sağ-elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverirdik. Sonra onun can damarını elbette keserdik. O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip-uzaklaştıramazdı.
Hakka Suresi, 44-47

Üstelik Maide Suresinin 32. ayetinde bir tek insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmek ile aynı olduğu bildirilmektedir.

Kuran’a göre Müslümanların “Kitap Ehline” şunu söylemesi beklenmektedir:

İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: “Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve biz O’na teslim olmuşuz.”
Ankebut Suresi, 46

Kuran’ a göre, Müslümanlar Kitap ehli ile yakın ilişkiler içinde olabileceklerini hatta evlenebileceklerdir. Takdir edilmelidir ki evlilik dostluğun da ötesinde bir hayat arkadaşlığıdır ve Allah böyle bir yakınlığın Müslümanlar ile Museviler arasında kurulabileceğini bildirir.

Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. (Kendilerine) Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Mü’minlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce (kendilerine) kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da, namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak -onlara ücretlerini (mehirlerini) ödediğiniz takdirde- size (helal kılındı.) Kim imanı tanımayıp küfre saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır.
Maide Suresi, 5

Müslümanlar Museviler ile birlikte yemek yiyebilirler, birbirlerini ağırlayabilirler. Bilindiği üzere Musevilerin kurallarına göre hazırlanmış koşer yiyecek ve içecekler Müslümanlar için helaldir.

Bağnaz inanışlara göre hor ve aşağı olarak görünseler de Kuran’da birçok ayette Allah, Kitap Ehlini yaptıkları salih ameller nedeniyle övmüştür;

Gerçek şu ki, iman edenlerle Yahudiler, Sabiîler ve Hristiyanlardan Allah’a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.
Maide Suresi, 69

Sonuç olarak tüm Müslümanlar Kuran’a muhalif kaynaklara göre değil, İslam’ın gerçek rehberi olan Kuran’a uyarak sevgi, barış ve kardeşliği öğütleyen, Allah’ın tarif ettiği güzel ahlakı hayata geçirmelidirler.

Tabi ateist siyonizm düşüncesine göre vahşet uygulayan kişilerin yaptıkları kabul edilemez ve mutlaka bu şiddete “kanun ve hukuk ölçüsünde” karşı konulmalı ve masum insanların zarar görmeleri engellenmelidir. Bu zalim insanların varlığı, MS 70′ yılında putperest Roma imparatorluğu tarafından sürülen adeta 19 yüzyıl boyunca adeta diasporada yaşamaya zorlanan Musevilerin Osmanlı topraklarında ecdadımız tarafından barış ve güven içinde ağırlandığı unutulmamalı ve Kuran Müslümanına yakışır bir ahlakı sergilememiz gerekir.

Bu noktada akıllara bazı zalim insanların “Güç ve İktidar sahibi” olduklarını, bu yüzdende cevap vermenin mümkün olmadığını söylediğinizi duyar gibiyim. Ancak şu gerçeği unutmamak gerekiyor, Müslüman dünyası şu anda darmadağın durumdadır ve mutlaka birlik olmayı istemelidir.

Bize ve Size indirilene iman ettik; bizim İlahımız da, sizin İlahınız da birdir ve biz O’na teslim olmuşuz.
Ankebut Suresi, 46

Görünüyor ki Müslümanlar hurafelere göre değil, Allah sözü olan Kuran’ a göre yaşarlarsa, 100’l erce yıldır süregelen fitneler çok hızlı bir şekilde ortadan kalkacak ve dinin modern, temiz ve en konforlu yaşamı tarif ettiğine şahit olacaklar.

İslamofobyanın temel sebeplerinden biri radikalizmdir. Radikalizmi İslam zannedenler, İslam’a cephe alarak aslında en büyük hatayı yaparlar ve radikalizmin yegane çözümüyle mücadele içine girmiş olurlar. (2)

2018 yılına girdiğimiz şu günlerde yüce Allah’tan İslam dünyasını birleştirmesini, tüm insanların barış, huzur, güven içinde yaşayacağı günleri yakınlaştırmasını diliyoruz.

Yazımı Kuran’da kitap ehli ile ilgili ayetlerin bir kısmını paylaşarak bitirmek istiyorum:

Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehli’nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah’ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar.
Al-i İmran Suresi, 113
 
Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır.
Al-i İmran Suresi, 114
 
Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah, muttakileri bilendir. 
Al-i İmran Suresi, 115

Şüphesiz, Kitap Ehlinden, Allah’a; size indirilene ve kendilerine indirilene -Allah’a derin saygı gösterenler olarak- inananlar vardır. Onlar Allah’ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri Katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, hesabı çok çabuk görendir.
Al-i İmran Suresi, 199

Bu (Kur’an)dan önce, kitap verdiklerimiz buna inanmaktadırlar.
Kasas Suresi, 52
 
Onlara okunduğu zaman: “Biz ona inandık, gerçekten o, Rabbimiz’den olan bir haktır, şüphesiz biz bundan önce de Müslümanlar idik” derler.
Kasas Suresi, 53

Şüphesiz, iman edenler(le) Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler(den kim) Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, artık onların Allah Katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.
Bakara Suresi, 62
 
Gerçek şu ki, iman edenlerle Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlardan Allah’a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.
Maide Suresi, 69
 
Kendilerine verdiğimiz Kitab’ı gereği gibi okuyanlar, işte ona iman edenler bunlardır. Kim de onu inkar ederse, artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.
Bakara Suresi, 121
 
İyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan İbrahim’in dinine uyandan daha güzel din’li kimdir? Allah, İbrahim’i dost edinmiştir.
Nisa Suresi, 125
 
Ancak onlardan (Yahudilerden) ilimde derinleşenler ile mü’minler, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar; işte bunlar, Biz bunlara büyük bir ecir vereceğiz.
Nisa Suresi, 162
Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever.
Mümtehine Suresi, 8

 

Kaynaklar:

  1. Gargat Ağacı Efsanesi Musevilere Yönelik Düşmanlığı Körüklüyor
  2. Karanlık Tehlike Bağnazlık 
User Review
5 (2 votes)

İlk Yorum Sizden Gelsin

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.