"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kutsal Kitaplarda Sevgi Sözleri

Okuma Süresi: 8 dakika

Allah kutsal kitabımız Kuran-ı Kerimde bir çok ayette aklımızı kullanmayı, öğüt alıp düşünmeyi, doğru yolu bulmayı, Allah’ın varlığının delillerini araştırıp öğrenmemizi, dolayısıyla bizlere feraset sahibi olmayı, akılcı ve ölçülü davranmayı öğütlemektedir. Kuranda Allah hiçbir şey noksan bırakmadığını bizlere şu ayetle hatırlatmaktadır.

Biz Kitap’ta hiç bir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır.

En’am Suresi, 38

Anlaşıldığı üzere Kuran, bizler için bir rehber kitaptır ve Yaratıcımız ihtiyaç duyduğumuz tüm öğüt, helal ve haram sınırlarını, bu kitapta bildirmiştir. Kuranda dinimizin neşe, sevinç, aydınlık, kalite, nur, güzellik, ferahlık, özgürlük dini olduğu birçok ayette görebiliriz.

Elbiseni temizle. Pislikten kaçınıp-uzaklaş.

Müddessir Suresi, 4-5

… Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır…

Nahl Suresi, 125

Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. İşte bunlar, sağ yanın adamlarıdır.

Beled Suresi, 17-18

Yazımızın başlığından da anlaşılacağı üzere bu yazımızda Kutsal kitaplarda ki sevgi sözlerinden bahsedeceğiz. Kuran, İncil ve Tevrat’ tan sevgi sözlerini derleyip bu yazımızda sizlerle paylaşmak istedik.

O (Allah), sana Kitab’ı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat’ı ve İncil’i de indirmişti.

Al-i İmran Suresi, 3

Küçük bir çocuk ırk ayrımını, nefreti, öfkeyi; dininden, kültüründen, milletinden dolayı insanları sınıflandırmayı, insanlara zulmetmenin mantığını bilmez. Başlangıçta sadece sevmeyi ve fedakarlık yapmayı bilen masum çocuk, zaman içinde kendisine öğretilen nefret hissiyle sevgisizleşir, ruhsuzlaşır, yaşama sevincini kaybetmiş bir varlığa dönüşebilir. Ne acıdır ki şu anda dünya, büyük ölçüde sevgisiz insanların hakimiyeti altındadır.

Sevgisizlik ile sürekli muhatap olan insan, kendi yaşamında ve çevresinde zincirleme bir reaksiyon olarak sevgisiz bir yaşamın da mimarlığını yapmış olur.

Yüzeysellikten çıkabilen, biraz derin düşünen insanlar göreceklerdir ki aslında yaşamın amacı sevgidir. Bu konuyu bir örnekle pekiştirmeye çalışacağım. Tanımadığınız bir kişinin size bir hediye verdiğini düşünün. Bu hediyeyi veren kişiyi merak eder ve ona bir teşekkür etmek sevgi ifadesi olarak güzel bir cevap vermek istersiniz. Şimdi bu hediyenin* 40 ayrı parçadan oluşan bir organımız olan hayatımızda renkli bir görüntü oluşmasına vesile olan göz olduğunu düşünelim, yada sindirim sistemi kaslarımızı, nefes alıp vermemizi sağlayan kasları, göz kırpmamızı sağlayan kasları kontrol eden otonom sinir sistemi olduğunu düşünelim, veyahut biz farkında olmadan mikroplardan hastalık yapıcı virüslerden bizi sürekli koruyan savunma sistemimiz olduğunu düşünelim. Tüm bu indirgenemez kompleks sistemler tesadüflerin sonucu olamayacağına göre, tüm bu sistemlerin bir yaratıcısı olmak zorundadır.

Hediye aldığımız kişiye cevap olarak teşekkür ve sevgi ifadelerini yöneltmek gayet medeni bir davranış olduğu herkesçe malumdur.

Yukarıda (sadece kendi bedenimize ait, özet ve çok kısa olarak) aktarılan hediyeleri* bize veren Yaratıcımıza yani Allah’a sevgimizi ve teşekkürümüzü yöneltmemek, Onun bu üstün yaratma sanatını görmezden gelmek, yok gibi davranmak sevgisizliğin ve derin düşünememenin sonucudur.

*Bu hediye listesine binlerce madde eklenebilir hatta her madde belkide on binlerce alt başlıkla detaylandırılabilir. Bkz Harika Düzen ve Morfogenez.

Allah, tarih boyunca peygamberler göndermiş, bununla birlikte tarih boyunca kötülüğü yaymak isteyen (ve sevgiyi gözlerden uzaklaştıran) kişiler olmuştur.

İşte tüm bu detaylar göz önüne alındığında Sevginin tüm kutsal kitaplarda detaylıca incelenip okunup araştırılması ve (nesiller boyu dünya savaşlarına, nefret sistemlerine maruz kalmış) insanlara sabırla anlatılması gerekmektedir.

Andolsun Biz Kuran’ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık…

Kamer Suresi, 22

Allah Kuran’da, İncil ve Tevrat tamamen geçersiz demiyor. Kuran, İncil ve Tevrat konusunda hakemlik yapıyor. İncil ve Tevrat’ın Kuran’a uygun bölümleri geçerlidir. Müslümanların İncil ve Tevrat’ı da okuması, onların hakkında bilgi sahibi olması gerekir. İncil ve Tevrat’ın Kuran’a uygun bölümleri geçerlidir. (1)

Biz ona (peygambere) şiir öğretmedik; (bu,) ona yakışmaz da. O (kendisine indirilen Kitap), yalnızca bir öğüt ve apaçık bir Kuran’dır. (Kuran,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir).

Yasin Suresi, 69-70

Tevrat ve İncil’in bozulmamış yönlerini Kuran’a bakarak anlarız. Kuran’a uygun olan kısımları doğru ve geçerlidir. 

Neden bu paylaşımı hazırladığımızı özetlediğimiz bu kısa girişten sonra “Kutsal Kitaplardaki Sevgi Sözleri” ‘ni aşağıda paylaşıyoruz:

Ama Beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.

Mısır’dan Çıkış, 20:6; Yasa’nın Tekrarı, 5:10

… “Ben Rab’bim” dedi, “Rab, acıyan, lütfeden, tez gazaplanmayan, sevgisi engin … Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım…”

Mısır’dan Çıkış, 34:6-7

Borazan çalanlarla ezgiciler tek ses halinde Rab’be şükredip övgüler sunmaya başladılar. Borazan, zil ve çalgıların eşliğinde seslerini yükselterek Rab’bi şöyle övdüler: “Rab iyidir; sevgisi sonsuza dek kalıcıdır.”

2. Tarihler, 5:13

“Rab’bin sevgisi hiç tükenmez, merhameti asla son bulmaz; her sabah tazelenir onlar, sadakatin büyüktür.”

Ağıtlar, 3:22-23

Rab’be övgüler, şükranlar sunarak ezgi okudular: “Rab iyidir; İsrail’e sevgisi sonsuzdur.”

Ezra, 3:11

Dert verse de, büyük sevgisinden ötürü yine merhamet eder.

Ağıtlar, 3:32

Çünkü Sen doğru kişiyi kutsarsın, ya Rab, çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

Mezmurlar, 5:12

Gel, ya Rab, kurtar beni. Yardım et sevginden dolayı.

Mezmurlar, 6:4

Ona uzaktan görünüp şöyle dedim: Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim, bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim.

Yeremya, 31:3

Ben Senin sevgine güveniyorum, yüreğim kurtarışınla coşsun. Ezgiler söyleyeceğim Sana, ya Rab, çünkü iyilik ettin bana.

Mezmurlar, 13:5-6

Rab’be övgüler olsun, kuşatılmış bir kentte. Sevgisini bana harika biçimde gösterdi. … Rab’bi sevin, ey O’nun sadık kulları! Rab kendisine bağlı olanları korur.

Mezmurlar, 31:21-23

Rab’bin sevgisi yeryüzünü doldurur.

Mezmurlar, 33:5

Ya Rab, sevgin göklere, sadakatin gökyüzüne erişir. Doğruluğun ulu dağlara benzer, adaletin uçsuz bucaksız enginlere. İnsanı da, hayvanı da koruyan Sensin, ya Rab. Sevgin ne değerli, ey Allah’ım! Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu. Evindeki bolluğa doyarlar, zevklerinin ırmağından içirirsin onlara. Çünkü yaşam kaynağı Sensin,
Senin ışığınla aydınlanırız.

Mezmurlar, 36:5-9

Çünkü sevgin göklere erişir, sadakatin gökyüzüne ulaşır.

Mezmurlar, 57:10-11

Övgüler olsun Allah’a, çünkü duamı geri çevirmedi, sevgisini benden esirgemedi.

Mezmurlar, 66:20

Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin. Çünkü bana sevgin büyüktür, canımı ölüler diyarının derinliklerinden sen kurtardın.

Mezmurlar, 86:5, 13

Oysa Sen, ya Rab, sevecen, lütfeden … sevgisi ve sadakati bol olan Allah’sın.

Mezmurlar, 86:15

Ey bütün uluslar, Rab’be övgüler sunun! Ey bütün halklar, O’nu yüceltin! Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür, Rab’bin sadakati sonsuza dek sürer. Rab’be övgüler sunun!

Mezmurlar, 117:1-2

“Ayağım kayıyor” dediğimde, sevgin ayakta tutar beni, ya Rab.

Mezmurlar, 94:18

Rab sevecen ve lütfedendir, tez gazaplanmaz, sevgisi engindir. … Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür. … Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, Rab de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır … Ama Rab kendisinden korkanları sonsuza dek sever, antlaşmasına
uyan ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

Mezmurlar, 103:8, 11, 13, 17-18

Rab’be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur … Şükretsinler Rab’be sevgisi için, insanlar yararına yaptığı harikalar için! … Aklı olan bunları göz önünde tutsun, Rab’bin sevgisini dikkate alsın.

Mezmurlar, 107:1, 21, 43

Rab’be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur.

Mezmurlar, 118:29

Ey İsrail, Rab’be umut bağla! Çünkü Rab’de sevgi, tam kurtuluş vardır.

Mezmurlar, 130:7

Sağ elin beni kurtarır. Ya Rab, her şeyi yaparsın benim için. Sevgin sonsuzdur, ya Rab, elinin eserini bırakma!

Mezmurlar, 138:7-8

Allah’ınız Rab’be dönün. Çünkü Rab lütfeder, acır, tez gazaplanmaz, sevgisi engindir, cezalandırmaktan vazgeçer.

Yoel, 2:13

Beni sevenleri Ben de severim. Gayretle arayan Beni bulur.

Süleymanın Özdeyişleri, 8:17

Ya Rab, sevecenliğini ve sevgini anımsa; çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır … Rab’bin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır. Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.

Mezmurlar, 25:6, 10

Herşeye egemen Rab diyor ki, “Gerçek adaletle yargılayın; birbirinize sevgi ve sevecenlik gösterin.”

Zekeriya, 7:9

Korkmanıza gerek yok, size de çocuklarınıza da bakacağım. “Yüreklerine dokunacak güzel sözlerle onlara güven verdi.”

Yaratılış, 50:21

Rab Harun’a, “Çöle, Musa’yı karşılamaya git” dedi. Harun gitti, onu Tanrı Dağı’nda karşılayıp öptü.

Mısır’dan Çıkış, 4:27

Lavan, yeğeni Yakup’un geldiğini duyunca, onu karşılamaya koştu. Ona sarılıp öptü, evine getirdi. Yakup bütün olanları Lavan’a anlattı. Lavan, “Sen benim etim, kemiğimsin” dedi.

Yaratılış, 29:13-14

Ne var ki Esav koşarak onu karşıladı, kucaklayıp boynuna sarıldı, öptü … Esav, “Benim yeterince malım var, kardeşim” dedi, “Senin malın sana kalsın.” Yakup, “Olmaz, eğer sevgini kazandımsa, lütfen armağanımı
kabul et” diye karşılık verdi, “Senin yüzünü görmek Allah’ın yüzünü görmek gibi. Çünkü beni kabul ettin. Lütfen sana gönderdiğim armağanı al. Allah bana öyle iyilik yaptı ki, her şeyim var.” Armağanı kabul ettirinceye kadar diretti.

Yaratılış, 33:4,9-11

Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse, ona yardım etmelisin…

Levililer, 25:35

Kardeşinin eşeğini, giysisini ya da yitirdiği başka bir şeyini gördüğünde, aynı biçimde davranacaksın. Görmezlikten gelmeyeceksin. Kardeşinin eşeğini ya da sığırını yolda düşmüş gördüğünde, görmezlikten gelme. Hayvanı ayağa kaldırması için kesinlikle kardeşine yardım edeceksin.

Yasa’nın Tekrarı, 22:3-4

… Öyle ki, yoksul kardeşinize karşı eli sıkı davranıp ona yardım etmekten kaçınmayasınız… Ona bol bol verin, verirken yüreğinizde isteksizlik olmasın. Bundan ötürü Allah’ınız Rab bütün işlerinizde ve el attığınız her şeyde sizi kutsayacaktır. … ülkenizde yaşayan kardeşlerinize, yoksullara, gereksinimi olanlara eli açık davranmanızı
buyuruyorum.”

Yasa’nın Tekrarı, 15:9-11

Herkes komşusuna yardım ediyor, kardeşine, “Güçlü ol” diyor.

Yeşaya, 41:6

Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinize alır, çıplak gördüğünüzü giydirir, yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz, ışığınız tan gibi ağaracak, çabucak şifa bulacaksınız…

Yeşaya, 58:7-8

Allah’ ın olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla sev. Komşunu da kendin gibi sev.

Luka, 10:27

Ne iyi, ne güzeldir, birlik içinde, kardeşçe yaşamak!

Mezmurlar, 133:1

O’nun buyruğu, sevgi yolunda yürümenizdir.

Yuhanna’nın 2. Mektubu, 1:6

Herşeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok kötülüğü örter.

Petrus’un 1. Mektubu, 4:8

Dinle, ey İsrail! Allah’ımız olan Rab tek Rab’dir. Allah’ın olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev. İnsanın Allah’ı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, tüm yakılmalık adaklardan ve sunulan kurbanlardan daha önemlidir.

Markos, 12:28-33
Neighbours with pet dogs smiling to camera at a block party

Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun, sevgiyle birbirinize sabredin.

Pavlus’tan Efeslilere Mektup, 4:2

Bilgi insanı böbürlendirir, sevgiyse geliştirir. Bir şey bildiğini sanan, henüz bilmesi gerektiği gibi bilmiyordur…

Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 8:1-3

Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.

Meryem Suresi, 13

Belki Allah, sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık besledikleriniz arasında bir sevgi-bağı kılar. Allah, güç yetirendir. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

Mümtehine Suresi, 7

Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler.

İnsan Suresi, 8

Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır.

Bakara Suresi, 177

İşte Allah, iman edip salih amellerde bulunan kullarına böyle müjde vermektedir. De ki: “Ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden hiç bir ücret istemiyorum.” Kim bir iyilik kazanırsa, Biz ondaki iyiliği arttırırız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, şükredene karşılığını verendir.

Şura Suresi, 23

Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.

Bakara Suresi, 32

Kaynak:

  1. Tevrat’ta Kuran’a Uygun Sevgi Sözleri
  2. İncil’den Güzel Sözler
    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.